فعالیت های ارزشمند در بخش های عمرانی و محیط زیست

سه‌شنبه 11 مهر 1396 ساعت 12:43

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان آزادگاه کیش، رییس کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درسفر به جزیره کیش به به اتفاق مدیرعامل وجمعی از معاونان ومسئولان سازمان آزادگاه کیش از دسته های زیربنایی وعمرانی جزیره بازدید کرد.


بروجردی با اشاره به گزارش ارائه شده از عملکرد سازمان منطقه آزاد کیش دریک سال اخیر گفت : دربخش های زیربنایی مشابه آب، برق وتامین گاز باره نیاز جزیره فعالیت های ارزشمندی اتمام شده است.


به گفته رییس کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با برنامه ریزیها وتصمیم گیریهای سپریدن شده فعالیت های اساسی وبنیادین برای گسترش زیرساخت ها وامکانات کیش درحال اجراست.


وی سایت بازیافت نخاله های ساختمانی واستحصال مصالح را درجزیره کیش از دیگر اقدامات مثبتی دانست که نتیجه خوبی درحفظ محیط زیست دارد وافزود: دربسیاری از شهرها واستانهای کشور توجهی به حفظ محیط زیست نمی شود واین موضوع عواقب جبران ناپذیری برای کشورمان به همراه دارد .


رییس کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی انجمن شورای اسلامی با هدف بازدید از پیشرفت ها واقدامات اتمام شده دراین جزایر از سفربه به جزیره کیش وجزایر اقماری به همراه دیگر اعضای این کمیسیون درآینده نزدیک خبرداد .

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.