انجام فعالیت ها بدون تغییر

سه‌شنبه 11 مهر 1396 ساعت 13:00

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با منظور بازبینی برنحوه خدمات رسانی از شرکت سرمایه گذای وتوسعه کیش بازدید وبرانجام فعالیت ها طبق قوانین وبدون هیچ دخل وتصرفی بر له یا علیه سازمان تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان آزادگاه کیش، مهندس مونسان با هدف بازرسی برچگونگی ارائه خدمات ، پاسخگویی به مراجعان و انجام وپیگیری امور از مدیریت شهرسازی شرکت سرمایه گذاری وتوسعه کیش بازدید کرد.دراین بازدید مراجعان درپاسخگویی به پیگیریهای مهندس مونسان درخصوص چگونگی اتمام امور، ضمن آشکارکردن رضایت مندی، از خدمات انجام شده وروند اجرای سریع کارها تشکر کردند.مدیرعامل سازمان آزادگاه کیش با تاکید برانجام تمامی فعالیت ها وتصمیم گیریهای مالی براساس ضوابط قانونی وبدون دخالت مدیران گفت:همه فعالیت ها باید طبق قوانین باشد و کسی حق هیچ دخل وتصرفی بر له یا علیه سازمان  را ندارد.

مهندس مونسان درپایان گفت : حفظ حقوق ملت ودولت باید همیشه مدنظر مسئولان وکارکنان بخش های گوناگون سازمان وشرکت های تابعه باشد وتمامی فعالیت ها وتصمیم گیری ها نیز باید براساس قانون اتمام شود.

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.